Mozzeno Autolening

Een Mozzeno autolening is een manier van financieren van het aankoopbedrag van je nieuwe auto zonder tussenkomst van een bank. Het is een manier van geld lenen, waarbij degenen die geld nodig hebben rechtstreeks worden gekoppeld aan mensen die hun geld willen investeren. Mozzeno heeft een digitaal platform ontwikkeld, waarop alle diensten worden geregeld. Wie een Mozzeno autolening aanvraagt moet een aantal bewijsstukken aanleveren voor het te lenen bedrag en de capaciteit om deze lening af te lossen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd krijg je het geld snel op je rekening gestort, zodat je de auto kunt betalen.

Onze voorkeur: KBC

Onze voorkeur gaat momenteel uit naar KBC. Hun tarief is enorm scherp in vergelijking met andere aanbieders. Gelijk welke termijn je kiest. Maak er zeker een gratis simulatie alvorens je een beslissing neemt. Ze bieden momenteel een echt goede salon korting op auto leningen.

AanbiederSoort leningGratis simulatie
KBCAutolening
KBCTweedehands autolening
(auto ouder dan 3 jaar)
KBCGroene autolening
(Elektrische en plug-in hybride auto’s)

Wat is de rol van de investeerders?

Bij deze geldverstrekker wordt elke aanvraag voor een Mozzeno autolening door de adviseurs beoordeeld. Van elke particulier die een aanvraag voor een lening doet wordt gecontroleerd of er voldoende financiële capaciteit is om de lening terug te betalen. Daarvoor worden de persoonlijke gegevens van de aanvrager gebruikt die bekend zijn bij de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank. Als een aanvraag is goedgekeurd wordt het geld naar de aanvrager overgemaakt. De aanvraag wordt ook aan de investeerders voorgelegd, zodat die zelf kunnen beslissen in welke projecten zij willen investeren.

Waarvoor is een Mozzeno autolening?

Niet iedereen die een financiering zoekt voor een auto kan hiervoor terecht bij Mozzeno. Deze geldverstrekker is alleen bekend van de Mozzeno autolening tweedehands auto. Er bestaat geen Mozzeno autolening nieuwe auto of een Mozzeno autolening groene auto. Voor dit type voertuigen zal je op zoek moeten naar een andere geldverstrekker. Als je gebruik wilt maken van een Mozzeno autolening tweedehands auto kan dat erg voordelig zijn. Er wordt onder bepaalde voorwaarden gewerkt met een lage rentevoet. Kredietnemers die zich keurig aan de afspraken voor terugbetaling houden worden daarvoor financieel beloond met een 20 procent terugbetaling van de dossierkosten.

Risicoprofielen bij een Mozzeno autolening tweedehands auto

Bij een Mozzeno autolening tweedehands auto is er een kans dat je een zeer voordelige lening kunt afsluiten. Dat is afhankelijk van het risicoprofiel waar je door Mozzeno in wordt ingedeeld. Er zijn drie risicoprofielen: A, B en C. Risicoprofiel A betreft de leningen met het laagste risico. Daar is geld te lenen tegen een rentevoet van circa 3,41 procent. Voor risicoprofiel B van een Mozzeno autolening tweedehands auto wordt gerekend met een rentevoet van 4,61 procent en bij risicoprofiel C met een rentevoet van 6,32 procent. Als je de aflossingen niet voldoet volgens de afspraken worden de dossierkosten niet terugbetaald. Dan stijgt de rentevoet met circa 0,2 procent.

Randvoorwaarden

Een Mozzeno autolening tweedehands auto is dus vooral aantrekkelijk als je door Mozzeno in risicoprofiel A wordt ingedeeld. Maar er zijn wel de nodige randvoorwaarden om de financiering bij Mozzeno onder te kunnen brengen. Ten eerste mag de auto niet ouder zijn dan 4 jaar. Hij moet worden aangeschaft bij een officiële dealer of garage. Wie een officieel aankoopbewijs, een factuur van de autoverzekering of van de Belasting op de inverkeerstelling kan overleggen, mag maximaal 110 procent van het factuurbedrag financieren. Daarnaast is er een aantal persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op toekenning van de Mozzeno autolening tweedehands auto.

Persoonlijke omstandigheden

Met de persoonlijke situatie wordt de wijze bedoeld waarop de aanvrager in het verleden met leningen is omgegaan. Om een lening te krijgen moet je met het aflossen van andere kredieten op schema zijn. Er mogen ook geen conflicten zijn met kredietverleners. Nog een andere reden waarom een Mozzeno autolening tweedehands auto kan worden afgewezen is, dat de aanvrager een negatieve beoordeling heeft van de Centrale aan kredieten voor particulieren. De overige voorwaarden geleden voor elke lening, namelijk dat de aanvrager in België woont, tussen 18 en 64 jaar is, de eigenaar wordt van de auto en in minstens 24 maanden de lening gaat aflossen.

Mozzeno autolening simulatie

Een Mozzeno autolening simulatie kan op de website van Mozzeno worden gedaan. Aan de hand van enkele vragen wordt er een overzicht getoond per aflossingstermijn met daarbij de rentevoet die wordt gebruikt. Voor elke termijn, die varieert van minimaal 24 maanden tot maximaal 60 maanden, wordt de minimale en de maximale rentevoet getoond. Ook de hoogte van de maandelijkse aflossingen is te zien. Mozzeno bepaalt op basis van je persoonlijke situatie in welke risicogroep je valt, en hoe hoog je rentevoet precies is.

Voor wie is een Mozzeno autolening interessant?

Financieren bij Mozzeno is een goede optie voor aanvragers, die liever geen verplichtingen met een bank willen aangaan. Het geld is bij Mozzeno afkomstig van investeerders, die er zelf voor kiezen om geld vrij te maken voor autoleningen. Aanvragers van een Mozzeno autolening die worden ingedeeld in profiel A hebben een bijzonder aantrekkelijke lening tegen een lage rentevoet. Wie wordt ingedeeld in een hoger risicoprofiel kan wellicht bij een andere geldverstrekker een goedkopere lening krijgen. Een nadeel van deze geldverstrekker is, dat er geen Mozzeno autolening groene auto en geen Mozzeno autolening nieuwe auto bestaat.